ความเห็น 7830

โคม่ากับละครโทรทัศน์

นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์
IP: xxx.136.134.97
เขียนเมื่อ 
ตัวอย่างอาการแน่นิ่ง ไม่รู้ตัว และขยับเขยื้อนไม่ได้คล้ายพืชผัก (vegetative state) ที่คนไทยรู้จักดีคือ อาการแบบ "คุณบิ๊กดีทูบี" ครับ คนไข้จะไม่รู้ตัว เป็นอัมพาตทั้งตัว ทำอะไรไม่ได้ เปรียบคล้ายกับต้นไม้หรือพืชผัก คนปกติจะเคลื่อนไหวไปมาได้ด้วยตัวเอง นี่เป็นศักยภาพอันหนึ่งที่ทำให้คนเราทำสิ่งที่ดีงามได้หลายอย่าง ท่านผู้อ่านเขียนมาใกล้ปีใหม่ ขอให้มีความสุข ความเจริญในสิ่งที่ดีงามทุกประการครับ... ขอขอบคุณ