ความเห็น 78065

error ในโรงเรียนและในโรงพยาบาล

เขียนเมื่อ 

เรียนในสถาบันตัวเองคือ ทำงานอยู่เป็นอาจารย์ที่คณะค่ะ และก็เรียนต่อในคณะด้วย

คือลดรูปจากตำแหน่งอาจารย์เป็นนักศึกษาค่ะหรือถ้านับลำดับชั้นแล้วจัดอยู่ใน classify ต่ำสุดของคณะ หมายถึงว่าสถานภาพทุกอย่างในสังคมของคณะจัดอยู่ในกลุ่มต่ำสุดค่ะ เพราะคณะฯ มีการจัดระบบแบ่งชั้นค่อนข้างชัดค่ะ และก็หมายถึงว่าเวลาเขาจะต้องใช้งาน ดิฉันก็จะถูกยกย่องว่ามีความรู้ความสามารถ แต่เวลาที่เขาจะแบ่งผลงานและผลประโยชน์ จะตกชื่อไป เพราะเขาจะบอกว่าสถานภาพเป็นนักศึกษา พอเห็นภาพไหมคะ ว่า สนุกเพียงใด ที่จะได้รู้จักนิสัยของแต่ละคนที่เมื่อก่อนไม่เคยได้รู้ค่ะ