ความเห็น 779443

เลิกบุหรี่ อายุยืนขึ้น 12 ปี+ไม่ป่วยหนักอีก 1.7 ปี

เขียนเมื่อ 

    ผมใช้วิธีหักดิบเลิกสูบบุหรี่มาสิบกว่าปีแล้วครับ ตั้งใจว่าจะทำเพื่อคนที่เรารัก แต่สุดท้ายผลดีที่สุดก็มาเกิดกับตัวเอง

                       ดีใจที่เลิกได้ครับ

                                         รพี