ความเห็น 7794

คนคอเดียวกัน "ลปรร" (๑)

บอย สหเวช
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
ก่อนอื่นคงต้องขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่ง ที่อาจารย์ได้มอบขนมมาสวัสดีปีใหม่ให้กับผมถึงที่สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ ผมได้แจกให้น้อง ๆ สำนักงานเลขานุการรับประทานกันเรียบร้อยแล้ว มีโอกาสได้อยู่ในที่ประชุมด้วย ได้รับฟังอาจารย์จิตเจริญที่ไหร มักจะได้รับข้อมูลใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลาเลยครับ และทุกครั้งที่ฟังต้องมีเสียงหัวเราะทุกครั้ง