ความเห็น 77684

ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ : โรงพยาบาลบ้านตาก

เขียนเมื่อ 
ผมไม่แน่ใจนะครับว่าจะดูได้จากที่ไหน เพราะผมไม่ค่อยชอบไปดูนิยามที่มีคนเขียนไว้ ผมชอบนิยามเองมากกว่า ถ้าเราเข้าใจ คนของเราเข้าใจก็พอแล้ว