ความเห็น 771636

ดอกมะลิ ๑ ดอก.. ในวันแม่

http://ubonnews.tv
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

การประกวดรูปถาพความประทับใจเกี่ยวกันแม่

ให้ทุกคนที่สนใจเอารูปความประทับใจเกี่ยวกับแม่

มาตั้งกระทู้แล้วเอารูปลงใครที่มีคนมาตอบกระทู้มากสุดจะได้รางวัลไป

ที่ http://forums.ubonnews.tv

รางวัลคือ 1.พื้นที่ป่าว 2GB

2.พื้นที่ป่าว 500 MB

ตัดสินผู้ชนะโดนการดูจากคนที่มาตอบกระทู้

www.ubonnews.tv