ความเห็น 76916

ความดีคืออะไร : ว่าด้วยการวิเคราะห์ทฤษฎีแบบของพลาโต้

เขียนเมื่อ 

บทความนี้เขียนได้ดี แต่อ่านยากค่ะ อาจจะเป็นเพราะการจัดรูปแบบตัวอักษรค่ะ

ส่วนความดีความชั่วคืออะไรนั้นหาคำตอบได้ยากค่ะ สมัยดิฉันยังวัยรุ่นอยู่ก็ชอบค้นหาคำตอบลักษณะนี้ค่ะ แต่ตอนนี้หยุดแล้วค่ะ (แก่แล้ว) ลงมือทำเลยค่ะ ไม่ต้องคิดมาก เชื่อมั่นว่าเราทำในสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ดีตามใจบริสุทธิ์ของเราเองค่ะ :)