ความเห็น 764100

องค์กรสมัยใหม่ อย่างไรดี

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณ... คุณอุ๋งอิ๋ง

  • ผมเองก็ต้องขอขอบคุณ.... คุณอุ๋งอิ๋งและท่านผู้อ่านที่ให้เกียรติแวะมาอ่านบทความเช่นกัน

ทุกวันนี้...

  • เมืองไทยเรามีความรู้อยู่บนอินเตอร์เน็ตมากมาย คนที่ใฝ่รู้คงจะแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ได้มากมายทีเดียว