ความเห็น 75411

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

ปภังกร เถาว์ชาลี
IP: xxx.24.142.76
เขียนเมื่อ 
เรียน  อาจารย์  ดร.จีระ  ที่เคารพอย่างสูงยิ่งผมเป็นนักศึกษา  สาขาวัฒนธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้เข้ารับฟังการบรรยายของอาจารย์ในวันที่  9  กันยายน  2549  ที่หอประชุมคุรุสภา  ได้รับความรู้  ได้แนวคิด  เกิดการเรียนรู้มากมาย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้ว  อาจารย์เน้นความเป็นตัวของตนเอง  มีทฤษฎีของตนเอง  แต่ก่อนที่จะมาถึงจุดนี้ได้นั้น  จะต้องมีการเตรียมพร้อมที่ดี  แล้วจะเกิดความมั่นใจสูง  ผมขอนำหลักการและแนวคิดของอาจารย์ไปใช้ในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  และขออวยพรให้อาจารย์มีความสุข         เป็นที่พึ่งพิงของชาววัฒนธรรมศาสตร์ต่อไปด้วยความเคารพอย่างสูง จากลูกศิษย์ปภังกร  เถาว์ชาลีศูนย์มหาสารคาม