ความเห็น 753335

การออกแบบทักแท็ตของLin Hui

เขียนเมื่อ 

P การถักแท็ตของพี่คือการทำสมาธิที่ได้งานและมีความคิดสรางสรรค์ที่งดงามทำให้จิตนิ่ง ทำอะไรก็ออกมาตามใจที่ต้องการค่ะ ทำแล้วก็มีคว่มสุขค่ะ