ความเห็น


หมอสมศักดิ์ส่ง อี-เมล์ ถึงผู้เข้าร่วมหารือดังนี้

As we did not have notes for the record, this is my personal note with my own ideas added. May be useful for us to share on what can we do about this. I also wrote an article for post-today to be published tomorrow. I qouted your names as well. Hope u don't mind.

Entrepreneurial spirits for Thailand

Social entrepreneur - เคลื่อนไหวสังคม

Small business entrepreneurs - ธุรกิจ

จะทำอะไรดี

1 อบรมเรื่องการจัดการเพื่อสังคม

2 สร้างเครือข่ายนักธุรกิจเพื่อสังคม ให้เข้าใจเรื่องการลงทุนเพื่อสร้างสัมคมเข้มแข็ง (ซึ่งอาจรวมเรื่องการสร้าง เถ้าแก่ขนาดเล็กด้วย)

3 ทำวิจัย(ข้อมูล) เพื่อให้เข้าใจเรื่องนี้ให้มากขึ้น โดยเฉพาะในมุมการเงินว่าทำยังไงให้มีกลไกการเงินเพื่อหนุนการทำงาน ในสังคมให้มากกว่านี้

4 สร้างความตระหนักผ่าน การให้รางวัล social entrepreneur (innovation) of the year - (กลุ่ม) เกษตรกร กลุ่มครู

5 สร้างนโยบายสาธารณะ

6 สร้างกองทุน/กลไก social stock

Specific sectors that can benefit from more entrepreneurial spirits

1 educational sectors

2 agricultural sctors

3 samll vendors

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี