ความเห็น 7509

ห้องสมุด ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บรรณารักษ์
IP: xxx.143.141.226
เขียนเมื่อ 

   สิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในตอนนี้ของห้องสมุดก็คือการสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับประชาชน เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ เพราะจากข้อมูลพบว่า คนไทยอ่านหนังสือกันน้อย สิ่งนี้จึงกลายเป็นบทบาทที่สำคัญประการหนึ่งของห้องสมุดต่างๆ ที่มีกระจายอยู่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องสมุดประชาชน ของ กศน. ที่จะทำอย่างไรให้ประชาชนอ่านหนังสือ
   การที่จะให้เขาอยากอ่านหนังสือไม่ใช่เรื่องง่ายนัก เริ่มตั้งแต่ทำอย่างไรให้เขาเข้ามาในห้องสมุด ก็ไม่ใช่ง่ายแล้ว ให้ลองนึกง่ายๆ ว่า ทำไมคนจึงไปตลาด ทำไมคนจึงไปศูนย์การค้า ทำไมคนจึงเข้าร้านอาหาร แน่นอนว่า จะต้องมีสิ่งที่เขาต้องการอยู่ที่นั่น ถ้าหันกลับมาถามว่า ในห้องสมุดมีสิ่งที่เขาต้องการไหม .....
     สถานที่ก็ไม่น่าเข้าไป เข้าไปแล้วก็มีแต่หนังสือเก่าๆ อยู่นิดหน่อย (จริงๆก็ไม่อยากอ่านอยู่แล้ว) บรรยากาศก็ไม่น่าเข้าไปเลย
     อาจจะต้องคิดต่อไปว่า ภายในห้องสมุดจะต้องสร้างสิ่งที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้มากกว่าหนังสือ หรืออาจจะมีสิ่งอื่นๆ ที่ไม่ใช่หนังสือเลย ลองดูซิว่า มีอะไรบ้าง ส่วนหนังสือ อาจจะเป็นอีกส่วนประกอบหนึ่ง ที่ต่อเนื่องจากสิ่งที่เขาต้องการ
    ห้องสมุด ศนอ. ได้เปลี่ยนแปลงบรรยากาศ ภายใน และพยายามนำเอาสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ เข้ามาช่วย ก็เห็นได้ว่า เป็นอีกช่องทางหนึ่งให้คนเข้ามาหาความรู้ เช่น การให้บริการ Internet เป็นต้น เพราะอย่างน้อยๆ ก็เป็นสิ่งแปลกและใหม่ ที่ดึงดูดความสนใจได้พอสมควร