ความเห็น 74711

นักสืบสายน้ำ

เสือ ชาวปางมะผ้า
IP: xxx.113.51.36
เขียนเมื่อ 

ไม่แน่ใจว่าทางโรงเรียนมีแผนที่จะสานต่อกิจกรรมนี้อย่างไรบาง(พัฒนาหลักสูตรหรือยกระดับหลักสูตร)ขยายให้กับโรงเรียนอื่นที่ไกล้ในพื้นที่บ้าง