ความเห็น 7468

ความขัดแย้ง (Conflict) และการจัดการ

ชายขอบ
IP: xxx.90.236.152
เขียนเมื่อ 

     ผมได้อ่านก่อนบันทึกต่อท้ายนี้ เป็นครั้งที่ 3 ซึ่งมักจะเกิดกับผมได้กรณีที่อ่านแล้วกินใจ เห็นด้วย หรือ สะดุดใจ ประมาณนี้

     ผมไม่สามารถเขียนอะไรได้มากนอกจากจะบอกว่า นี่แหละทุกข์ของคนชายขอบที่เกิดขึ้นเสมอ ๆ โดยเฉพาะเขามักจะพูดกับเราดี ๆ ในตอนแรก ๆ เพื่อเอาเปรียบ หากไม่ได้ก็จะเลือกใช้การโกหก การสร้างกระแส ข่มขู่ พวกมากลากเอา หรือท้ายสุดก็ใช้กำลัง แต่ยังไงก็แล้วแต่ผมเชื่อในปัญญาของคนชายขอบว่ามี มีมาก อย่าใช้กำลัง หรือวิธีการที่เขาใช้กับเราโต้กลับเลย ขอให้ใช้ปัญญากันเถอะ ผมยังว่ามีพลังและจะสันติ ครับ