ความเห็น


ตอบแมน

คำถามที่แมนถามครูนั้นคือ ลักษณะของจารึกที่พบในประเทศไทยครับ มี 6ลักษณะ คือ

1.จารึกที่เป็นประกาศสาธารณะในเรื่องต่างๆ

2.จารึกที่เป็นการประกาศบุญของผู้ที่ได้สร้างปูชนียสถาน

3.จารึกทางศาสนา

4.จารึกที่เป็นการทำสัญญาหรือกระทำสัต์ปฏิญาณต่อกัน เช่นจารึกที่พระธาตุศรีสองรักระหว่างกษัตริย์อยุธยาและกษัตริย์ล้านช้างในอดีต

5.จารึกเรื่องราวของบุคคล

6.จารึกที่เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องอุปโภค หรือวัสดุนั้นๆ

อ้างอิงจากหนังสือเรื่องหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในประเทศไทยครับ เขียนโดย ศ.นิธิ เอียวศรีวงศ์ และ ดร. อาคม พัฒิยะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี