ความเห็น 74003

การจัดการความรู้ในโรงเรียนอู่ทอง

เขียนเมื่อ 
นำเรื่องเล่าจากการทำ KM มาเล่าในนี้บ้างนะค่ะจะรออ่านยอดเยี่ยมมากในการทำกระบวนการ KM ของโรงเรียนอู่ทอง