ความเห็น 73629

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

นายประสาน กำจรเมนุกูล
IP: xxx.24.171.0
เขียนเมื่อ 
เรียน    อาจารย์ดร.จีระ   หงส์ลดารมย์  ที่เคารพ                                 กระผมนายประสาน   กำจรเมนุกูล   นักศึกษาระดับปริญญาเอก  สาขาวัฒนธรรมศาสตร์  เมื่อวันที่    กันยายน  ๒๕๔๙  ที่ผ่านมา  ผมได้มีโอกาสฟังบรรยายกับอาจารย์  ผมประทับใจและรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์  การสร้างนวัตกรรมกับการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทุนทางวัฒนธรรมถือว่าเป็นงานที่จำเป็นและยิ่งใหญ่ที่จะเชิดชูเอกลักษณ์ของท้องถิ่นไทยที่จะทำให้เด็กและเยาวชนไทย  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เฉพาะที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใคร  มีความเป็นตัวของตัวเองถ้ามีโอกาสขอเชิญท่านอาจารย์ไปท่องเที่ยวชมศิลปวัฒนธรรมของชาวอีสานนะครับ  ยินดีต้อนรับ                              นายประสาน   กำจรเมนุกูล