ความเห็น 7333

ข้อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (๒)

วิจารณ์ พานิช
IP: xxx.151.216.4
เขียนเมื่อ 

ผมคุยกับคุณแอนน์  ชุติมา อินทรประเสรฺฐ ตอนเช้ามืดวันนี้    คุณแอนน์บอกว่ากระบวนทัศน์แบบ top down นี้ยังติดเป็นบุคลิกของครู ไป top down กับศิษย์     ทำให้การเรียนรู้ของเด็กไม่เป็นไปตามธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ที่มีความอยากรู้อยากเห็นอยู่ในสัญชาตญาณ    จะเห็นว่าถ้ากระทรวงฯแก้ปัญหานี้ได้ จะมีคุณูปการต่อสังคมไทยสูงยิ่ง

วิจารณ์ พานิช

๒๑ ธค. ๔๘