ความเห็น


สวัสดีครับพี่ครูครูวุฒิ

    สบายดีนะครับ จริงๆ ผมควรจะเขียนเกี่ยวกับพี่ใ้ห้ละเอียดแทนจะเขียนชื่อไว้สั้นๆ นะครัีบ ผมได้เรียนรู้เรื่องการทำนา  การสอนเด็กทำนา  การสร้างป่าข้างนา ใ้ห้อยู่ด้วยกัน ใ้ห้ปลูกต้นไม้เพื่อเอาใบ แล้วให้ไส้เดือนย่อยใบไม้ และปลวกร่วมด้วย  เอาปุ๋ยธรรมชาติไปใ่ส่นา  ฝนตกชะล้างปุ๋ยส่วนหนึ่งลงที่นา ซึ่งเป็นการทำให้เกิดวัฏจักรที่ดีในนิเวศครับ

    การสร้างคันนาใหญ่ๆ เพื่อเก็บกักน้ำ ให้อยู่ น้ำจะอยู่ข้าวจะสมบูรณ์เพราะข้าวต้องการน้ำ ปุ๋ยแสงแดดที่เพียงพอ หากไ่ม่พอเมล็ดข้าวก็ลีบอีกครับ  สิ่งเหล่านี้สำคัญที่จะฝึกใ้ห้เด็กในชุมชนได้คิดครัีบ

    สำหรัีบโครงการเตรียมไว้นะครับ กันยานี้จะจัดส่งงบประมาณให้นะครับ ดีใจมากๆ เลยนะครับ ที่ได้มีส่วนส่งเิสริมครับผม

ขอบคุณมากๆ นะครัีบ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี