ความเห็น 729308

การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลบ้านตาก

มาริสา
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์หมอพิเชฐ

อาจารย์หมอค่ะ หนูเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คณะสาธารณสุขฯ สาขา การบริหารโรงพยาบาล คือว่าหนูอยากจะรบกวนถามอาจารย์หมอเกี่ยวกับการนำ BSC มาใช้ในการบริหารงานโรงพยาบาลนะค่ะ อยากจะทราบว่าที่ รพ.บ้านตากมีการนำมาใช้ไหมค่ะ คือว่าตอนนี้กำลังทำวิจัยเรื่อง ความรู้ความเข้าใจของบุคลากร ในการนำการบริหารจัดการเชิงสมดุลมาใช้ในโรงพยาบาล นะค่ะ