ความเห็น 7278

วิปัสสนา vs. วิชาการ

PP_kung
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

แนะนำให้อจ. ลองนำเรื่อง สุนทรียสนทนา,การฟังแบบหยั่งลึก (โบห์มเมี่ยนไดอะล็อค) ที่คุณวิศิษฐ์ วังวิญญู

(1ในคณะแปล โยงใยที่ซ่อนเร้นใน ที่ อจ.อ่าน)

ได้นำมาประยุกต์ใช้และเผยแพร่ในกลุ่มผู้ใกล้ชิด และเห็นมีหนังสือเขียนออกมา 1 เล่ม

แต่ผม(เข้าใจว่า)ยังไม่มีการนำมาใช้ในระดับองค์กรเอกชนนะครับ