ความเห็น 726592

พระปักษ์ใต้ไม่จับปัจจัย

นักวิชาการเกษตรหนุ่ม
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

นมัสการครับ

กระผมอยู่ที่นครศรีฯ ปัจจุบันอายุเกือบ 50 แล้ว ในสมัยเป็นเด็ก ประมาณเกือบ 40 ปีมาแล้ว เคยเห็นพระที่เคร่งครัดอย่างนี้มีอยู่จริง และก็เป็นพระส่วนใหญ่ที่ถือวัตรปฏิบัติเช่นนี้ เพราะเคยเป็นเด็กวัด ปัจจุบันโลก และสภาพแวดล้อมทางสังคม และเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป ก็อาจมีการปรับกันบ้าง อย่างเช่นเมื่อก่อนพระจะไปตามกิจนิมนต์ตามงานที่ไหน ก็ต้องเดินเป็นส่วนใหญ่ (พระตามชนบท) ส่วนปัจจุบันมีรถยนต์มารับถึงหน้าบันไดกุฎิ หรือพระบางรูป วัดบางวัดก็มีรถยนต์ใช้เป็นของตัวเอง คิดอีกที่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีการปรับกันบ้างให้เข้ากับสังคม หากไม่ผิดวินัยของสงฆ์