ความเห็น 726565

พระปักษ์ใต้ไม่จับปัจจัย

เขียนเมื่อ 

ไม่มีรูป

ยุทธศักดิ์ ว.

 

  • ไม่เจอคุณโยมนานแล้ว...
  • ก็เล่าๆ บ่นๆ เล่นๆ เท่านั้น สาระจะมีหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับผู้อ่าน...

...............

P

คนโรงงาน

 

ถ้าพิจารณา ปัจจัย คือ อาหารและสิ่งอื่นๆ ที่ช่วยในการดำรงชีพได้นั้น... มิใช่แต่พระสงฆ์เท่านั้น ที่คุณโยมอาจกล่าวหาทำนองนั้นได้...  คุณโยมเคยสังเกตหรือไม่ว่า บรรดาเพื่อนฝูง และญาติพี่น้องที่ใกล้ชิดก็มักจะห่วงแหนแก่งแย่ง และยึดติดสิ่งเหล่านี้... ส่วนบรรดามนุษย์ที่กว้างไกลออกไปนั้น คุณโยมคิดว่า เค้าจะไม่แก่งแย่งสิ่งเหล่านี้หรือ ?

จะป่วยกล่าวไปใยถึงมนุษย์เล่า !  ยักษ์ มาร เทวดา ตามเทพนิยายก็มีปัญหาเรื่องการเสพติดและแย่งชิงปัจจัย... หมู่หนอน มด  และแมลงเป็นต้น  อาตมาก็เคยเห็น ที่แย่งชิงเศษขนมเล็กๆ ซึ่งนั้นก็นับว่าเป็นการยึดติดปัจจัยเหมือนกัน...

นั่นคือ เรื่องที่พระสงฆ์จะยึดติดหรือหลงไหลในปัจจัยเหล่านี้ นับว่าเป็นเรื่องธรรมดา แต่ถ้าตรงกันข้ามก็ ไม่ธรรมดา...

เจริญพร