ความเห็น 726493

พระปักษ์ใต้ไม่จับปัจจัย

เขียนเมื่อ 

ปัจจัย อาบัติ หรือไม่ อาจต้องคุยกันลึก แต่เห็นๆด้ว่า ปัจจัย ทำให้พระสงฆ์หลายองค์ ติดกิเลส และสุดท้ายก็อาบัติ ดังนั้น การจับปัจจัย อาบัติหรือไม่ อาจตอบยาก แต่ปัจจัย เป็นเหตุแห่งทุกข์ของสงฆ์บางองค์