ความเห็น 726487

พระปักษ์ใต้ไม่จับปัจจัย

ยุทธศักดิ์ ว.
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

กราบนมัสการพระอาจารย์ 3 ครั้ง.

ได้อ่านเรื่องเล่าของพระอาจารย์ทำให้ได้รับความรู้ที่พระอาจารย์เอามาเล่าให้ฟัง

พร้อมทั้งยกพระไตรปิฎกมาสนับสนุนข้อมูลของพระอาจารย์ให้กระจ่างยิ่งขึ้น สมควรที่จะ

เป็นผู้รู้อย่างแท้จริง ยกตัวอย่างที่เคยปฏิบัติ คือทุกวันพระ ใส่บาตรแล้วก็ถวายปัจจัย

พร้อมกับอาหารแต่ ปัจจัยใส่ซองแล้วตั้งบนฝาบาตร ใจก็คิดว่าไม่ทราบว่าเป็นอาบัติให้แก่

พระท่านหรือไม่ จนกระทั่งอ่านเรื่องของพระอาจารย์ก็เข้าใจมากยิ่งขึ้น.

กราบ 3 หน ครับ.

ยุทธศักดิ์ ว.