ความเห็น 72569

ร่วมด้วย..ช่วยกันแก้ปัญหาโดยใช้ COP

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ คนชุดเขียว

  • ขอเวลาจับปูใส่กระด้งให้เรียบร้อยก่อนนะคะ
  • แล้วจะ แจ้งเวลาที่แน่นอนให้ทราบภายหลัง
  • (ไม่เกิน ปี 50 แน่นอน อิๆๆ )