ความเห็น 7249

ปีหน้า KM Forum 3 น่าจะออกมาในลักษณะใด

ชายขอบ
IP: xxx.149.1.103
เขียนเมื่อ 

     ขอบพระคุณอาจารย์หมอวิจารณ์ และทีมงาน สคส. แทนหลาย ๆ ที่จะได้รับโอกาสอันดีที่จะถึงใน KM Forum 3 ครับ