ความเห็น 721999

พระปักษ์ใต้ไม่จับปัจจัย

เขียนเมื่อ 

P

จารุวัจน์

 

เมื่อก่อน พระคุณเจ้าทั่วไป มักจะมีลูกศิษย์ตามหลัง ปัจจัยที่จะใช้ยามจำเป็น ลูกศิษย์จะเป็นผู้เก็บรักษาไว้... แต่ปัจจุบัน พระคุณเจ้าทั่วไปมักไม่ค่อยจะมีลูกศิษย์ ส่วนพระคุณเจ้ารูปสำคัญ อาจมีลูกศิษย์เช่นเป็นคนขับรถ ซึ่งแน่ละ ลูกศิษย์ระดับนี้ ต้องมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวเพียงพอ....

สมัยนี้ คนก็มาก ต่างก็เร่งรีบ พ่อค้าแม่ขาย รู้สึกเบื่อที่จะต้องคอยรับซองมาตรวจดูปัจจัย นับ ทอน และบรรจุซองคืนถวาย เมื่อเป็นดังนี้ พระคุณเจ้าจะซื้ออะไรก็ต้องคอยให้พ่อค้าแม่ขายว่าง... ส่วนพระคุณเจ้าบางครั้งก็ต้องเร่งรีบ เช่นรถจะออกแล้ว ประเดียวไปไม่ทันรถ...

ญาติโยมบางคนก็ค่อนข้างจะมิจฉาทิฎฐิก์ เช่นยักยอกปัจจัยไปจากซองของจากพระุคุณเจ้า เมื่อเห็นว่าพระคุณเจ้าส่งใจไปอื่นโดยไม่สนใจว่าจะเอาปัจจัยไปเท่าไหร่...

และนัยตรงข้าม พระคุณเจ้าบางรูปอาจไม่ได้ตั้งใจ เช่นของราคาห้าร้อยกว่าบาท ก็ส่งซองซึ่งมีปัจจัยเพียงห้าร้อยบาทให้ไป เมื่อพ่อค้าแกะออกมาดู บอกว่าไม่เพียงพอ พระคุณเจ้าก็ต้องไปค้นหาซองเพิ่มอีกในย่าม พ่อค้าบางคนใจบุญก็บอกว่าส่วนที่เหลือถวายทำบุญก็แล้วกัน... แต่พระคุณเจ้าบางรูป ใช้เลศนัยนี้เสมอ จึงกลายเป็นที่ระอาของพ่อค้าบางคน...

ยังมีกรณีอื่นๆ อีกเยอะ... และสรุปได้ว่า สังคมค่อยๆ แปรเปล่ียนไป จนกลายเป็นว่า การที่พระ-เณรจับปัจจัยแล้วใช้จ่ายทำนองคฤหัสถ์ รู้สึกว่าจะยุติธรรมที่สุด... ประมาณนั้น

......

P

บังหีม

 

  • 5 5 5 5 5 ....

คุณโยมบังมาเยี่ยมแต่ละครั้ง ถ้าไม่มีมุกมาทิ้งไว้ ก็มักจะมีนิทานมาถวาย หรือบางครั้งมุกนั้นทิ้งไว้ ส่วนนิทานนี้ถวาย...

...........

P

ตัวยุ่ง

 

นั่นนะซิ ! ไม่แน่ใจว่า พระ-เณรต้องการสิ่งใดที่จำเป็น หรือขาดแคลนสิ่งใดบ้าง... บรรดาญาติโยมหรือเพื่อนเก่าๆ ของอาตมา หลายคนก็ทันสมัย มีโอกาสก็มักถวายปัจจัยให้ตามสมควร โดยบอกว่า ต้องการอะไรก็ไปซื้อหาจับจ่ายเอาเอง (5 5 5....)

เรื่องรถเรือจะพักไว้ ขอกล่าวเฉพาะโรงพยาบาลเป็นข้อคิด... โรงพยาบาลของรัฐทั่วไป มักมีงบทำบุญกับนักบวชทั่วไปอยู่แล้ว... และโรงพยาบาลทั่วไปก็มักมีการระดมกองทุนส่วนนี้ โดยการจัดทอดผ้าป่าเป็นประจำทุกปี.... ซึ่งนี้เป็นธรรมเนียมประเพณีมานาน

แต่ปัจจุบันนี้ โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่ง มักถือว่าพระคุณเจ้าเป็นลูกค้าชั้นเยี่ยมด้วย เพราะบางรูปก็มีปัจจัยเยอะ บางรูปก็มีญาติโยมอุปัฎฐากคอยอุดหนุนมากมาย... แต่โรงพยาบาลเอกชนเหล่านี้มักหมางเมินสำหรับพระคุณเจ้าทั่วไป กล่าวคือ ถามก่อนว่ามีปัจจัยเพียงพอหรือไม่ ซึ่งประเด็นนี้อาตมาก็ได้ฟังมาเยอะเช่นกัน

..........

แง่มุมต่างๆ ตามที่เล่ามานี้ อาจสะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลงโลกและสังคมนั่นเอง...

เจริญพรทุกท่าน