ความเห็น 721946

พระปักษ์ใต้ไม่จับปัจจัย

เขียนเมื่อ 

นมัสการพระคุณเจ้าค่ะ

เพิ่งทราบจริงๆ ค่ะ ว่าเรื่องพระไม่จับปัจจัยนั้นเป็นมาอย่างไร

นับว่าได้ความรู้มากทีเดียวค่ะ

แต่ก็พอเข้าใจเรื่องยุคสมัยที่เปลี่ยนไปนะคะ เพราะช่วงหลังๆ บางทีเราก็ไม่ทราบว่าพระท่านต้องการใช้อะไรบ้าง ครั้นจะถวายแต่ของใช้ ก็เกรงว่าท่านอาจจำเป็นในกิจอื่นบ้าง จึงมักถวายปัจจัยไปด้วย

ตอนเด็กๆ จำได้ว่าพระท่านโดยสารรถประจำทาง เขาจะไม่เก็บเงินนะคะ แต่ตอนนี้เปลี่ยนไปแล้ว

และสมัยทำงานที่ รพ.ชุมชน (นานมาแล้ว) เมื่อมีพระภิกษุมาตรวจรักษา ก็ไม่ได้เก็บค่ารักษานะคะ ตอนนี้ไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรแล้ว