ความเห็น 7192

ข้อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (๒)

โอฬาร คำจีน
IP: xxx.144.143.2
เขียนเมื่อ 

หยุด Command and control ด้วย empowerment ขอลองเดาตอนหน้า คิดพัฒนาครูโดยจัดการอบรม ถ่ายทอดความรู้

ปัญหาคือ? ผลไม่ตกถึงผู้เรียน ครูไ่ม่้ได้พัฒนาเต็มที่  ไม่มี ลปรร ใช่ไหมเนี่ย...

แล้วอ. จะใช้ Strategy อะไร สร้าง network อย่างที่ผมยกตัวอย่างข้างบน เน้นการปฏิบัติ หรือจะใช้ หรือจะให้ Champions มาเป็น Facilitator หรือ เอาครูจะเกษียณ มาเป็น mentor  ให้ทั้งครูใหม่และครูเก่า ความรู้จะได้ไม่หายไปจากองค์กรตอนเกษียณ

แต่เรื่องพวกนี้ใช้ tools ได้เยอะ เช่น CoPs, lesson learn, Best practice databases, peer assistants, after action reviews, teleconferences, site visits, retrospects, technology fairs, roundtables, gardeners, mentor, coaching etc. บวก เทคโนโลยี ICT ที่สามารถนำมาช่วยได้ด้วย

โอ้ย อยากอ่านตอนต่อไปแล้วครับ