ความเห็น 7191

ข้อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (๒)

โอฬาร คำจีน
IP: xxx.144.143.3
เขียนเมื่อ 

อ. สติดีเยี่ยมครับน่าจะเขียนก่อนหน้านี้นิดนึง แฮะๆผมจะได้ไม่ต้องคิด อ.กล่าวไว้ กับ ศธ. เคยได้จ้างให้คนมาวิเคราะห์ไว้แล้ว Pillay, H. 2002, Teacher Development for Quality Learning: The Thailand Education Reform Project มีความเห็นคล้ายๆกันนะครับเรื่องนี้

 “Knowledge is power” ปล่อยวาง อำนาจ มันก็ยาก แล้วถ้าคนที่มี power ตอนนี้ไม่มี knowledge ด้วยซ้ำแต่ไม่รู้หล่ะเค้ามี power เค้าจะยอมปล่อยหรือครับ

 จะให้ Empowerment เปลี่ยนความคิดระดับบนสุดอาจจะได้ครับ แต่ระดับบน-กลางฝ่ายปฏิบัติจริงน่าจะยาก ขอพูดแค่ สพฐ. ระดับนโยบายและระดับบนสุดไม่เลวนะครับมีความคิดดีๆออกมาพอสมควร แต่ระดับ Middle manager ผู้ปฏิบัติ ประสานงานผมว่ามีปัญหา ติดความคิดมาจากระบบเก่าว่าเค้าอาจจะยิ่งใหญ่เกินไป หรืองานเค้าอาจจะเยอะไป ระบบเราใช้ก็ Rule-based ไม่ใช่ value-based ถ้าสิ่งที่ทำมีคุณค่าแต่ว่าผิดระบบระเบียบ ก็อยู่ไม่ได้ มีจินตนาการ มีแรงบันดาลใจ คิดเองได้ พอคิดได้แล้วก็เลยทำเฉพาะที่นายสั่ง เพราะถ้าไม่ทำตามนายสั่ง ก็ไม่เป็นผลงานของนาย แล้วสุดท้ายนายไม่ได้ผลงาน (และหน้า) เราก็เลยไม่มีผลงาน (ให้นายโชว์) แม้งานที่เราทำมันจะดีเพียงใดก็ตาม  อาจารย์เสนอวิธีประเมิน ระดับบน-กลาง แบบเข้มข้น ก่อนครับให้เอาจริงให้มันรู้กันว่าประเมินแบบนี้  งานที่มีระบบ มีการจัดการที่ดี มีคุณภาพมันต้องแบบนี้ ไม่ใช้แบบเก่าแล้ว แสดงผู้น้อยหน่อยว่าระดับบนเข้มขนาดไหน

ครูมี Network แล้วนะครับ คือ ครูต้นแบบ และ ครูเครือข่าย ในความเห็นส่วนตัว ครูต้นแบบ เป็นเหมือน best practice วีธีการนี้ก็เหมือน community of practice (CoPs) เพราะว่า ครูต้นแบบก็ต้องหาครูเครือข่ายที่สอนในวิชา และ สนใจในเรื่องเดียวกัน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการที่เครือข่ายเพื่อนครูช่วยกันก็เหมือน Peer assist แต่พบว่ามีจุดอ่อนคือ CoPs นี้ปิด เครือข่ายที่ประสบความสำเร็จสูงไม่ได้ถูกนำมาเผยแผ่ขยายต่อ และ ผมอยากให้ สคส นำ AAR เข้าไปเสริมด้วยครับ เพราะมีปัญหาชอบวน 0-1 ไม่ก้าวไป 2-3-4 ซักที
กับ
“re-inventing the wheel” ไม่ค่อยมีไรใหม่ๆออกมา ผมว่าส่งเสริมกันดีๆ เอา KM ไปเพิ่มนะครับ กลุ่มนี้จะเยี่ยมยอดเลย