ความเห็น 71858

ร่วมด้วย..ช่วยกันแก้ปัญหาโดยใช้ COP

เขียนเมื่อ 

ใจหายหมดค่ะ อ่าน 2 -3 ประโยคแรก คิดว่าห้อง Lab. ทำอะไรผิดหนอ (จะได้ใช้ไปเป็นแนวทางปรับปรุง)

 เผอิญตัวเองทำงานห้อง Lab. -อาจจะเกิดอาการร้อนตัว --  ขออภัยอย่างแรง --