ความเห็น 7162

กระบวนการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน และระบบราชการ

JJ
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านเลขาคณะทันตแพทย์ ที่นับถือ

 ขอบพระคุณครับ วันที่ ๒๙ ธันวาคม เรียน "ลปรร" เรื่องการ"บูรณาการคุณภาพ" ที่ศูนย์ครับ

JJ