ความเห็น 715789

ขอเชิญทุกท่านมาร่วมด้นกลอนสด ๆ กับครูโย่งครับ

เขียนเมื่อ 

เกิดเป็นคนต้องมีธรรมประจำใจ