ความเห็น 715770

ขอเชิญทุกท่านมาร่วมด้นกลอนสด ๆ กับครูโย่งครับ

เขียนเมื่อ 

ถึงจะเหนื่อย เมื่อยล้า ก็ต้องทน