ความเห็น 713798

ขอเชิญทุกท่านมาร่วมด้นกลอนสด ๆ กับครูโย่งครับ

เขียนเมื่อ 

มาสำราญหวานอมต้องขมกลืน