ความเห็น 70949

KM (แนวปฏิบัติ) วันละคำ : 153. Creativity - based Society

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณคะ...

กะปุ๋ม Think แว๊บ...อีกแล้วคะ...

วันที่ 14 ก.ย. นี้ที่ไปร่วมเป็นวิทยากรเสวนาเรื่อง เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการจัดการฐานความรู้ (ETC กับ KBS) ที่ มมส....ได้ Idea และแนวทางแล้วคะ...

กะปุ๋ม