ความเห็น 70816

KM (แนวปฏิบัติ) วันละคำ : 153. Creativity - based Society

น.เมืองสรวง
IP: xxx.118.108.254
เขียนเมื่อ 
สิ่งที่ปิดกั้นคือตัวเราเอง เป็นผู้ปิดโอกาส คำว่า โอกาส ก็คือ สิ่งที่เราปรารถนาที่จะทำ แล้วนำสิ่งนั้นมาจัดกระทำ ทุกอาชีพมีความหมาย แต่......เพียงแต่นักวิชาการคิดเช่นไร..... CBS เป็นสิ่งสมมุติขึ้น ทุก ๆ องค์กร ทุก ๆ สถาบันถ้านำคำกล่าวของ ๆ อาจารยไปปฏิบัติกห็น่าจะเกิดผลดีนะครับ  ....การเดินทางของท้องถิ่น...จากการที่ได้สัมผัสพบว่า เป็นไปได้ยาก หากแต่ พวก....นักวิชาการเพียงเพื่อคิดอย่างเดียว..........