ความเห็น 70811

KM (แนวปฏิบัติ) วันละคำ : 153. Creativity - based Society

เขียนเมื่อ 

ดิฉันเป็นคนทำงานที่เกี่ยวข้องกับผู้คน (ลูกค้า) ค่อนข้างเยอะ แต่ละคนแตกต่างกัน แต่ละนิสัย แต่ละพื้นฐานที่ได้รับการปลูกฝังมา

ดิฉันจึงต้องหาวิธีการแบบสร้างสรรค์เชิงบวก เพื่อต่อยอดให้งานสำเร็จ  แต่ละคน แต่ละวิธี โดยเริ่มจากการยิ้มให้ก่อนจากใบหน้าและดวงใจ เปิดใจเราให้เป็นบวกก่อน   จากนั้นจะร้ายเพียงใด ก็รับได้ แก้ได้

หากผู้คนส่วนใหญ่ ใช้วิธีคิดและทำอย่างที่อาจารย์เขียน  ความขัดแย้งในสังคมลดลงแน่นอนค่ะ