ความเห็น 702766

กาลามสูตร 10

rungs ชาวมหามกุฏ
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

หลักกามลามสูตรนั้น เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่า หลักของชาวพุทธของเรา ต้องลงมือปฏิบัติทำหรือใช้วิจารณญาณในการทำสิ่งต่างๆ ครับ

ปัจจุบันนี้ผู้คนต่างๆไม่มีที่พึ่งทางใจ เจอปัญหาก็คิดสั้น ไม่ใช้และไม่รู้ธรรมะ ว่าจะช่วยเราได้ เพราะว่าเราไม่เคยฝึกครับ ผู้ที่บริหารบ้านเมืองควรให้สนใจเรื่องนีครับ