ความเห็น 701751

คำศัพท์คอมพิวเตอร์ที่คนไทยนิยมเขียน แต่ไม่ถูกหลักการแปล (CAI, OA และ Portal Web)

เขียนเมื่อ 

ใช้ผิดซะสองในสาม

เกือบทำ hat-trick ซะแล้ว : )