ความเห็น 700751

คำศัพท์คอมพิวเตอร์ที่คนไทยนิยมเขียน แต่ไม่ถูกหลักการแปล (CAI, OA และ Portal Web)

เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณมากๆเลยค่ะ
  • ใน Frame เขียน ราชบัณฑิตสถาน น่ะค่ะ