ความเห็น 699430

KM (แนวปฏิบัติ) วันละคำ : 74. ทบทวนหลังการปฏิบัติ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ  เป็นเทคนิคที่ดีมากเลยครับ...จะนำไปปฏิบัติดูได้ผลอยางดีจะนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับ