ความเห็น 69779

ข้อคิดในการดำเนินชีวิต

เขียนเมื่อ 

                                 วิธีดูคน

วิธีดูคนมี  2  แบบ  คือ  แบบดูภายนอกและดูจากภายใน

 

          วิธีดูคนจากภายนอก  (ดูจิตสำนึกหรือดูบุคลิกภาพภายนอก)   ดูได้จาก

 

            1.  รูปร่าง  ทรวดทรง  ท่าทาง

 

                2.  สำเนียง   ภาษา   น้ำเสียง

 

                3.  แววตา

 

                4.  คำพูด  มารยาท  คุณสมบัติอื่นๆ

 

          วิธีดูคนจากภายใน  (ดูจิตใต้สำนึกหรือดูธาตุแท้ของเขาหรือบุคลิกภาพภายใน)ดูได้จาก

 

            1.  เมื่อยามเขาโกรธ

 

                2.  เมื่อยามเขารัก

 

                3.  เมื่อยามเขาเกี่ยวพันกับเงิน

 

                4.  เมื่อเขากินอาหารคนเดียวโดยไม่รู้ตัว

 

                5.  เมื่อเขาประสบปัญหา

 

                6.  เมื่อเขาสนุกสนานและประสบชัยชนะ

 

                7.  เมื่อเขาเศร้าใจและพ่ายแพ้

 

                8.  เมื่อเขาเผชิญกับภัยธรรมชาติ  หรืออุบัติเหตุ

 

                9.  เมื่อเขารับฟังเคราะห์ร้าย  ของคนอื่น

 

           10.  เมื่อเขาแพ้กีฬา

 

           11.  เมื่อเขาชนะกีฬา

 

           12.  เมื่อเขาอยู่ตามลำพัง

 

           13.  เมื่อยามเขาตกใจ

 

           14.  เมื่อเขารับฟังเคราะห์ดี  ของคนอื่น

 

           15.  เมื่อยามเขาพยายามจะเอาชนะใจคนอื่น

  

            ในเวลาเช่นนี้จิตใต้สำนึกจะโผล่ออกมาแสดงตัวได้มากขึ้น  เราจะรู้ธาตุแท้ของเขาได้มากขึ้นว่าเป็นคนเช่นไร

 

 

   บางเดื่อสาร 24
            อย่าคิดว่าสิ่งที่เรามองเห็นด้วยตา  ได้ยินด้วยหู  เกี่ยวกับมนุษย์จะเป็นอย่างที่เราเห็น  หรือได้ยิน   ยังมีอีกมากมายที่เรายังไม่ได้สัมผัสหรือรู้จักจริงๆ  เกี่ยวกับตัวเขาซึ่งเป็นเรื่องของจิตใต้สำนึกซึ่งจะไม่เป็นอย่างที่เราคาดคิดเอาไว้ได้  เมื่อรู้จักมากขึ้นแล้วอาจจะแปลกใจหรือผิดหวังก็ได้  สมกับคำที่ว่า   จิตมนุษย์น้นไซร้  ยากแท้หยั่งถึง