ความเห็น 692016

ท้องฟ้าก่อนฝนตก

เขียนเมื่อ 

มองฟ้าแล้ว อย่าลืมมองคนสาวๆด้วยนะ..น้องเอก