ความเห็น 691972

ท้องฟ้าก่อนฝนตก

เขียนเมื่อ 

ฟ้าสวย แสงเป็นชั้นๆ เลยนะคะ

น่าจะวาดยาก