ความเห็น 68471

KM (แนวปฏิบัติ) วันละคำ : 146. KM กับนวัตกรรม

วัลลา ตันตโยทัย
IP: xxx.8.189.52
เขียนเมื่อ 
ดิฉันขออนุญาตแจ้งให้อาจารย์ไพฑูรย์ ช่วงฉ่ำ มาอ่านด้วย เพราะน่าจะเป็นประโยชน์ต่อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกของเธอ