ความเห็น 674886

กมลวรรณ จารุชาต : BAR

เค
IP: xxx.121.218.61
เขียนเมื่อ 

การเป็นครูผมว่าเป็นการเสียสละ

แสดงว่าผู้ที่จะเป็นครูได้ต้องมีจิตใจที่สุงส่ง

มีความเมตตาและปรารถนาดีต่อศิษย์

ขอเป็นแสดงความยินดีด้วยนะครับ

ผมก็อยากเป็นครูเหมือนกัน

จะได้มีปัญญามาก

สุดท้ายนี้ขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน

และสิ่งที่พึ่งปรารถนาทุกการนะครับ....../\.......