ความเห็น 67071

ตรวจเท้าในชุมชน

เขียนเมื่อ 
บันทึกนี้มองเห็นภาพเรื่องเล่าอย่างชัดเจน นับเป็นการพัฒนาการเขียนที่น่าทึ่งมาก