ความเห็น 6685

สิ่งที่ได้..ในตลาดนัดความรู้ผู้ป่วยเบาหวาน

วัลลา ตันตโยทัย
IP: xxx.144.143.7
เขียนเมื่อ 
ดีใจที่ตลาดนัดความรู้ ทำให้ผู้เข้าร่วมเกิดความรู้สึกดีๆ และได้รับประโยชน์ หวังว่าคงนำสิ่งที่ได้ไปใช้ในการทำงานต่อไปนะคะ